تصاویر ایران

مشاهير و چهره‌های ماندگار

مقالات همايش
دانشجویان

مجله الکترونیکی

نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد

موزه تاريخ طبيعى‌
 
موضوع : علمى‌ ( نمونه انواع گياهان و جانوران )
 وضعيت :
فعال
 وابستگى‌ :
دانشگاه شيراز
 سال تاسيس :
۱۳۵۳ هجرى‌ شمسى‌
 ساعت بازديد :
 روزهاى تعطيل : 
 
نشانى‌ : شيراز، بلوار مدرس، ابتداى سى‌ مترى،‌‌ كوى‌ آزادگان
 تلفن :
0711-770030-769040

 

موزه شاه چراغ
 
موضوع : تاريخى‌
 وضعيت :
فعال
  وابستگى‌ :
آستان مقدس احمدى‌ ومحمدى
  سال تاسيس :
۱۳۴۲ هجرى‌ شمسى
 ساعت بازديد :
۱۲-۸
 روزهاى تعطيل : 
 
نشانى‌ : شيراز، حرم مطهر حضرت شاه چراغ، توليت آستان مقدس احمدى‌ و محمدى‌
 تلفن :
0711-2222158

موزه نارنجستان قوام
 
موضوع : باستان شناسى‌ و تاريخى‌
 وضعيت :
فعال
 وابستگى‌ :
دانشگاه شيراز
 سال تاسيس :
۱۳۴۵ هجرى‌ شمسى‌
 ساعت بازديد :
 روزهاى تعطيل :
جمعه ها و ايام سوگوارى‌ رسمى،‌‌ زمستانها پنچ شنبه وجمعه ها
 
نشانى‌ : شيراز، خ لطفعلى‌ خان زند، درب شيخ
 تلفن :
0711-2224381

 

موزه تاريخ طبيعى‌
 
موضوع : علمى‌ ( نمايش نمونه هاى گياهى‌ و جانورى‌ )
 وضعيت :
در حال احداث
 وابستگى‌ :
سازمان حفاظت محيط زيست
 سال تاسيس :
 ساعت بازديد :
 روزهاى تعطيل : 
 
نشانى‌ : شيراز، خيابان فلسطين، چهارراه ارديبهشت
 تلفن :
0711-331696-330558

موزه پاتولوزي
 
موضوع : علمى‌ ( نمونه هاى مختلف اعضاى بدن)
 وضعيت :
فعال
 وابستگى‌ :
دانشكده علوم دانشگاه شيراز
 سال تاسيس :
۱۳۷۵ هجرى‌ شمسى‌
 ساعت بازديد :
ساعات ادارى‌
 روزهاى تعطيل :
ايام سوگوارى‌ رسمى‌ 
 
نشانى‌ : شيراز، كوى‌ آزادگان دانشگده علوم دانشگاه شيراز
 تلفن :
0711-305410

موزه سنگ هاى تاريخى‌ هفت تنان
 
موضوع : شخصيت( آثار سنگى‌ سنگ مزار هفت تن از عرفاى دوره زنديه )
 وضعيت :
فعال
 وابستگى‌ :
سازمان ميراث فرهنگى‌ كشور
 سال تاسيس :
۱۳۷۲ هجرى‌ شمسى‌ بنازنديه
 ساعت بازديد :
 روزهاى تعطيل : 
 
نشانى‌ : شيراز ، انتهاى بلوار هفت تنان، كد پستى‌ ۷۱۴۶۸
 تلفن :
0711-2285205

تخت جمشيد
 
موضوع : معمارى،‌‌باستان شناسى‌ ( محوطه تاريخى‌ )
 وضعيت :
فعال
 وابستگى‌ :
سازمان ميراث فرهنگى‌ كشور
 سال تاسيس :
هخامنشي
 ساعت بازديد :
 روزهاى تعطيل :
ايام سوگوارى‌ رسمى‌ 
 
نشانى‌ : هشتاد كيلومترى‌ شمال شيراز، مرودشت تخت جمشيد
 تلفن :
0728-2226100

ارگ كريم خانى‌
 
موضوع : معمارى‌
 وضعيت :
فعال
 وابستگى‌ :
سازمان ميراث فرهنگى‌ كشور
 سال تاسيس :
زنديه
 ساعت بازديد :
 روزهاى تعطيل :
ايام سوگوارى‌ رسمى‌ 
 
نشانى‌ : شيراز،ميدان شهدا
 تلفن :
0711-2301982

 

حمام وكيل
 
موضوع : معمارى‌
 وضعيت :
فعال
 وابستگى‌ :
سازمان ميراث فرهنگى‌ كشور
 سال تاسيس :
زنديه
 ساعت بازديد :
 روزهاى تعطيل :
ايام سوگوارى‌ رسمى‌ 
 
نشانى‌ : شيراز، خ كريم خان - جنب مسجد وكيل
 تلفن :

آرامگاه حافظ
 
موضوع : معمارى‌ شخصيت ( آرامگاه حافظ )
 وضعيت :
فعال
 وابستگى‌ :
سازمان ميراث فرهنگى‌ كشور
  سال تاسيس :
۱۳۱۵ هجرى‌ شمسى‌ 
 ساعت بازديد :
۲۰-۵/۷
 روزهاى تعطيل : 
 نشانى‌ : شيراز، حد فاصل چهارراه ادبيات وچهارراه حافظيه
 تلفن :
0711-24550

موزه نظام عفيف آباد
 
موضوع : تاريخى،‌‌ تخصصي( سلاح ها و جنگ افزارهاى تاريخى)
 وضعيت :
فعال
 وابستگى‌ :
ارتش جمهورى‌ اسلامي
 سال تاسيس :
۱۳۷۰ هجرى‌ شمسى
 ساعت بازديد :
 روزهاى تعطيل :
ايام سوگوارى‌ رسمى‌ 
 
نشانى‌ : شيراز، باغ گلشن، باغ عفيف آباد
 تلفن :
0711-666541-447343

آرامگاه سعدى‌
 
موضوع : معمارى‌ شخصيت ( آرامگاه سعدى‌ )
 وضعيت :
فعال
 وابستگى‌ :
سازمان ميراث فرهنگى‌ كشور
 سال تاسيس :
۱۳۱۵ هجرى‌ شمسى‌
 ساعت بازديد :
 روزهاى تعطيل : 
 
نشانى‌ : شيراز، بلوار بوستان
 تلفن :
0711-7272300-772300

نقش رستم
 
موضوع : باستان شناسى‌ ( حجارى،‌‌ كتيبه )
 وضعيت :
فعال
 وابستگى‌ :
سازمان ميراث فرهنگى‌ كشور
 سال تاسيس :
هخامنشى‌
 ساعت بازديد :
 روزهاى تعطيل :
ايام سوگوارى‌ رسمى‌ 
 
نشانى‌ : مرودشت، محوطه تاريخى‌ نقش رستم
 تلفن :

پاسارگاد
 
موضوع : معمارى،‌‌ باستان شناسي
 وضعيت :
فعال
 وابستگى‌ :
سازمان ميراث فرهنگى‌ كشور
 سال تاسيس :
هخامنشي
 ساعت بازديد :
 روزهاى تعطيل :
۱۰ محرم، ۱۴ خرداد، ۲۸ صفر، ۲۱ رمضان 
 نشانى‌ : مرودشت، محوطه تاريخى‌ پاسارگاد
 تلفن :
07288-3230

 بيشابور
 
موضوع :
 وضعيت :
فعال
 وابستگى‌ :
سازمان ميراث فرهنگى‌ كشور
 سال تاسيس :
ساسانى‌
 ساعت بازديد :
 روزهاى تعطيل :
۱۰محرم، ۱۴ خرداد، ۲۸ صفر، ۲۱ رمضان 
 
نشانى‌ : ۲۵ كيلومترى‌ غرب كازرون - بيشابور
 تلفن :
0722242-3360

 

كاخ اردشير ( آتشده فيرزوآباد )
 
موضوع : باستان شناسي( محوطه تاريخى‌ )
 وضعيت :
فعال
 وابستگى‌ :
سازمان ميراث فرهنگى‌ كشور
 سال تاسيس :
ساساني
 ساعت بازديد :
 روزهاى تعطيل :
۱۰محرم،۱۴خرداد،۲۸صفر،۲۱ رمضان 
 
نشانى‌ : فيروزآباد، آتشكده
 تلفن :
07242-22698

نقش رجب
 
موضوع : باستان شناسي( حجارى‌ - كتيبه)
 وضعيت :
فعال
 وابستگى‌ :
سازمان ميراث فرهنگى‌ كشور
 سال تاسيس :
ساسانى‌
 ساعت بازديد :
 روزهاى تعطيل : 
 
 نشانى‌ : مرودشت ۳ كيلومترى‌ شمالى‌ تخت جمشيد
 تلفن :
0728-222610

 

قلعه دختر
 
موضوع : معمارى‌
 وضعيت :
فعال
 وابستگى‌ :
سازمان ميراث فرهنگى‌ كشور
 سال تاسيس :
ساسانى‌
 ساعت بازديد :
 روزهاى تعطيل : 
 
 نشانى‌ : جاده شيراز، فيروزآباد
 تلفن :
09117126447

مناسبت ها

 


 
 

 

 
 
 
 
 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 6309
 بازدید امروز : 39
 کل بازدید : 6677628
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 7.3125