تصاویر ایران

مشاهير و چهره‌های ماندگار

مقالات همايش
دانشجویان

مجله الکترونیکی

نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد

 

موزه هنرهاى تزئينى‌ ايران
 
موضوع : هنرهاى تزئيني
 وضعيت :
فعال
 وابستگى‌ :
سازمان ميراث فرهنگى‌ كشور
 سال تاسيس :
موزه ۱۳۷۵ هجرى‌ شمسى‌ - بنا صفوى‌ و قاجاري
 ساعت بازديد :
۱۴ -۸
 روزهاى تعطيل :
جمعه ها و ايام سوگوارى‌ رسمي
 
نشانى‌ : اصفهان، خيابان استانداري، عمارت ركيب خانه
 تلفن :
0311-218606

موزه چهلستون
 
موضوع : معمارى‌ باستان شناسى‌ تاريخي
 وضعيت :
فعال
 وابستگى‌ :
سازمان ميراث فرهنگى‌ كشور
 سال تاسيس :
موزه ۱۳۲۷ هجرى‌ شمسي- بنا صفوي
 ساعت بازديد :
از ساعت ۱۲- ۸ و ۱۸-۱۵
 روزهاى تعطيل :
صبح جمعه ها و ايام سوگوارى‌ رسمي
 
نشانى‌ : اصفهان، خيابان سپاه
 تلفن :
0311-220181-222686
مسجد امام - مسجد جامع عباسى‌
 
موضوع : معماري
 وضعيت :
فعال
 وابستگى‌ :
سازمان ميراث فرهنگى‌ كشور
 سال تاسيس :
صفوي
 ساعت بازديد :
 روزهاى تعطيل :
صبح جمعه ها و ايام سوگوارى‌ رسمي
 
نشانى‌ : اصفهان، ميدان امام ( ميدان نقش جهان)
 تلفن :
0311-222174

موزه ارامنه - كليساى وانك  
 
موضوع : معمارى‌ تاريخى‌
 وضعيت :
فعال
 وابستگى‌ :
خليفه گرى‌ ارامنه
 سال تاسيس :
۱۳۲۲ هجرى‌ شمسي
 ساعت بازديد :
از ساعت ۱۲-۸ و ۱۷ - ۱۴
 روزهاى تعطيل :
جمعه ها
 
نشانى‌ : اصفهان ، خيابان نظر شرقي، كوچه كليساى وانك ( جلفا )
 تلفن :
0311-243471

 

 موزه هنرهاى معاصر
 
موضوع : آثار هنرى‌ معاصر
 وضعيت :
فعال
 وابستگى‌ :
شهردارى‌ اصفهان
 سال تاسيس :
۱۳۷۳ هجرى‌ شمسي
 ساعت بازديد :
۱۲-۸ و ۳۰/۱۸ - ۱۵
 روزهاى تعطيل :
جمعه ها
 
نشانى‌ : اصفهان ، خيابان استانداري، موزه هنرهاى معاصر، كد پستى‌ ۸۱۴۵۳
 تلفن :
0311-223121

 

 موزه آموزش و پرورش
 
موضوع : تاريخى‌ ( اسناد و مدارك تعليم و تربيت )
 وضعيت :
فعال
 وابستگى‌ :
آموزش وپرورش
 سال تاسيس :
۱۳۷۹ هجرى‌ شمسي
 ساعت بازديد :
۱۸-۸
 روزهاى تعطيل :
تعطيلات رسمى‌ به غير از نوروز
 نشانى‌ : اصفهان، خيابان شمس آبادي، چهارراه شيخ بهايى‌ ( قصر )
 تلفن :
0311-235115
موزه تاريخ طبيعى‌ ( حيات وحش )
 
موضوع : علمى‌ ( نمونه انواع جانوران و گياهان )
 وضعيت :
فعال
 وابستگى‌ :
شهردارى‌ اصفهان
 سال تاسيس :
۱۳۶۸ هجرى‌ شمسي
 ساعت بازديد :
۱۳-۹ و ۱۸ -۵ ،۱۴
 روزهاى تعطيل :
ايام سوگوارى‌ رسمى‌ 
 
نشانى‌ : اصفهان، تقاطع خيابان سپه و استانداري، تالار تيموري
 تلفن :
0311-229700
مسجد شيخ لطف الله
 
موضوع : معماري
 وضعيت :
فعال
 وابستگى‌ :
سازمان ميراث فرهنگى‌ كشور
 سال تاسيس :
صفوي
 ساعت بازديد :
 روزهاى تعطيل :
صبح جمعه ها و ايام سوگوارى‌ رسمي
 
نشانى‌ : اصفهان، ميدان امام
 تلفن :
0311-716066-225486
مسجد جامع
 
موضوع : معمارى‌
 وضعيت :
فعال
 وابستگى‌ :
سازمان ميراث فرهنگى‌ كشور
 سال تاسيس :
قرن سوم هجرى‌ قمرى‌
 ساعت بازديد :
 روزهاى تعطيل : 
 
نشانى‌ : اصفهان ،ميدان قيام، خيابان علامه مجلسي
 تلفن :
0311-254172
بناى عالى‌ قاپو
 
موضوع : معماري
 وضعيت :
فعال
 وابستگى‌ :
سازمان ميراث فرهنگى‌ كشور
 سال تاسيس :
صفوي
 ساعت بازديد :
 روزهاى تعطيل :
صبح جمعه و ايام سوگوارى‌ رسمي
 نشانى‌ : اصفهان، ميدان امام
 تلفن :
0311-222172
عمارت هشت بهشت
 
موضوع : معمارى‌
 وضعيت :
فعال
 وابستگى‌ :
سازمان ميراث فرهنگى‌ كشور
 سال تاسيس :
صفوي
 ساعت بازديد :
 روزهاى تعطيل :
ايام سوگوارى‌ رسمي
 
نشانى‌ : اصفهان، چهارباغ، خيابان هشت بهشت
 تلفن :
0311-716066
منارجنبان ( مقبره عمو عبدالله كارلادانى‌ )
 
موضوع : معماري، شخصيت ( عمو الله كارلاداني)
 وضعيت :
فعال
 وابستگى‌ :
سازمان ميراث فرهنگى‌ كشور
 سال تاسيس :
قرن ۸ و ۷ هجرى‌ قمري
 ساعت بازديد :
 روزهاى تعطيل : 
نشانى‌ : اصفهان، خيابان آتشگاه
 تلفن :
0311-716066

 

آتشگاه
 
موضوع : معمارى‌
 وضعيت :
فعال
 وابستگى‌ :
سازمان ميراث فرهنگى‌ كشور
 سال تاسيس :
ساساني
 ساعت بازديد :
 روزهاى تعطيل : 
 
نشانى‌ : اصفهان، خيابان آتشگاه، جاده نجف آباد
 تلفن :
 
خانه شيخ الاسلام
 
موضوع : معماري، هنرهاى سنتي
 وضعيت :
فعال
 وابستگى‌ :
سازمان ميراث فرهنگى‌ كشور
 سال تاسيس :
قاجاري
 ساعت بازديد :
 روزهاى تعطيل :
جمعه ها و تعطيلات رسمي
 نشانى‌ : اصفهان ، خيابان پايين، چهارراه تختي، ابتداى خيابان عبدالرزاق
 تلفن :
0311-229954
خانه قزوينى‌ ها
 
موضوع : معماري
 وضعيت :
فعال
 وابستگى‌ :
سازمان ميراث فرهنگى‌ كشور
 سال تاسيس :
قاجاري
 ساعت بازديد :
 روزهاى تعطيل :
جمعه ها و تعطيلات رسمي
 نشانى‌ : اصفهان، خيابان ابن سينا، ميدان شهشهان
 تلفن :
0311-464397
مسجد جامع
 
موضوع : معماري
 وضعيت :
فعال
 وابستگى‌ :
سازمان ميراث فرهنگى‌ كشور
 سال تاسيس :
سلجوقي
 ساعت بازديد :
 روزهاى تعطيل : 
 
نشانى‌ : اردستان
 تلفن :
مدرسه چهارباغ
 
موضوع : معماري
 وضعيت :
فعال
 وابستگى‌ :
اوقاف وامور خيريه
 سال تاسيس :
صفوي
 ساعت بازديد :
 روزهاى تعطيل : 
 
 نشانى‌ : اصفهان ، خيابان چهارباغ عباسي
 تلفن :
موزه تاريخ طبيعي
 
موضوع : علمى‌ ( نمونه انواع حيوانات تاكسيدمى‌ شده )
 وضعيت :
در دست تجهيز
 وابستگى‌ :
سازمان حفاظت محيط زيست
 سال تاسيس :
 ساعت بازديد :
 روزهاى تعطيل : 
 
 نشانى‌ : اصفهان، فلكه دكتر چمران، جنب پارك لاله
 تلفن :
0311-546061
موزه ملى‌ كاشان
 
موضوع : باستان شناسى‌ مردم شناسي
 وضعيت :
فعال
 وابستگى‌ :
سازمان ميراث فرهنگى‌ كشور
 سال تاسيس :
۱۳۴۶ هجرى‌ شمسي
 ساعت بازديد :
۱۷-۸
 روزهاى تعطيل :
دوشنبه و ايام سوگوارى‌ رسمي
 
 نشانى‌ : كاشان، باغ تاريخى‌ فين
 تلفن :
0361-38400

باغ فين
 
موضوع : معمارى‌
 وضعيت :
فعال
 وابستگى‌ :
سازمان ميراث فرهنگى‌ كشور
 سال تاسيس :
صفوى‌ و قاجاري
 ساعت بازديد :
۱۹-۸
 روزهاى تعطيل :
ايام سوگوارى‌ رسمي
 نشانى‌ : كاشان،باغ تاريخى‌ فين
 تلفن :
0361-34800

مسجد و مدرسه آقا بزرگ
 
موضوع : معماري
 وضعيت :
فعال
 وابستگى‌ :
سازمان ميراث فرهنگى‌ كشور
 سال تاسيس :
قاجاري
 ساعت بازديد :
۱۹-۸
 روزهاى تعطيل :
ايام سوگوارى‌ رسمي
 
 نشانى‌ : كاشان مسجد آقا بزرگ
 تلفن :
خانه بروجردى‌ ها
 
موضوع : معمارى‌
 وضعيت :
فعال
 وابستگى‌ :
سازمان ميراث فرهنگى‌ كشور
 سال تاسيس :
دوره قاجاري
 ساعت بازديد :
۱۹-۸
 روزهاى تعطيل :
ايام سوگوارى‌ رسمي
 نشانى‌ : كاشان، خانه بروجردى‌ ها
 تلفن :
0361-25999

 

چشمه سليمانيه
 
موضوع : معماري
 وضعيت :
فعال
 وابستگى‌ :
سازمان ميراث فرهنگى‌ كشور
 سال تاسيس :
صفويه
 ساعت بازديد :
 روزهاى تعطيل : 
 
 نشانى‌ : كاشان، فين
 تلفن :
0361-32001 
مسجد جامع گلپايگان
 
موضوع : معماري
 وضعيت :
فعال
 وابستگى‌ :
سازمان ميراث فرهنگى‌ كشور
 سال تاسيس :
سلجوقي
 ساعت بازديد :
 روزهاى تعطيل : 
 نشانى‌ : گلپايگان
 تلفن :
03743-22484
موزه نايين ( مردم شناسى‌ كوير)
 
موضوع : معماري، مردم شناسي
 وضعيت :
فعال
 وابستگى‌ :
سازمان ميراث فرهنگى‌ كشور
 سال تاسيس :
موزه ۱۳۷۳ هجرى‌ شمسى‌ - بنا صفوى‌
 ساعت بازديد :
۱۷-۹
 روزهاى تعطيل :
دوشنبه ها و ايام سوگوارى‌ رسمي
 نشانى‌ : نايين، مقابل مسجد جامع، بناى تاريخى‌ پيرنيا
 تلفن :
0323-3621
مسجد جامع
 
موضوع : معماري
 وضعيت :
فعال
 وابستگى‌ :
سازمان ميراث فرهنگى‌ كشور
 سال تاسيس :
قرن سوم هجرى‌ قمري
 ساعت بازديد :
 روزهاى تعطيل :
صبح جمعه ها
 نشانى‌ :
 تلفن :
0323-3621
مصلي
 
موضوع : موضوع معماري
 وضعيت :
فعال
 وابستگى‌ :
اوقاف وامور خيريه
 سال تاسيس :
قاجاري
 ساعت بازديد :
 روزهاى تعطيل : 
 نشانى‌ : نايين - مصلي
 تلفن :

مسجد جامع
 
موضوع : معماري
 وضعيت :
فعال
 وابستگى‌ :
سازمان ميراث فرهنگى‌ كشور
 سال تاسيس :
قرن ۷و۸ هجرى‌ قمري
 ساعت بازديد :
 روزهاى تعطيل : 
 نشانى‌ : نطنز - مسجد جامع
 تلفن :
03666-2186

  خانه طباطبائى‌ ها
 
موضوع : معمارى‌
 وضعيت :
فعال
 وابستگى‌ :
شهردارى‌ كاشان
 سال تاسيس :
قاجاري
 ساعت بازديد :
۱۹-۸
 روزهاى تعطيل :
ايام و سوگوارى‌ رسمى‌ 
 نشانى‌ :
 تلفن :
0361-20032

 

 

 

مناسبت ها

 


 
 

 

 
 
 
 
 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 7279
 بازدید امروز : 488
 کل بازدید : 6734483
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 7.0156