تصاویر ایران

مشاهير و چهره‌های ماندگار

مقالات همايش
دانشجویان

مجله الکترونیکی

نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد

- لغت نامه، على‌ اكبر دهخدا ، دانشگاه تهران ، 1372 ش . ، 14 ج .

- فرهنگ فارسى‌ ، محمد معين ، امير كبير ، 1371 ش . ، 6 ج .

- فرهنگ سخنوران ، ع . خيام پور ( تاهباززاده )، طلايه ، 1368 ش . ، 2 ج .

- فرهنگ كنايات ، منصور ثروت ، سخن ، 1375 ش . ، 518 ص .

- فرهنگ اصطلاحات ديوانى‌ دوران مغول ، شميس شريك امين ، فرهنگستان ادب و هنر ايران ، 1357 ش . ، 209 ص .

- فرهنگ اصطلاحات ديوانى‌ ( دوره غزنوى‌ و سلجوقى‌ ) ، حسن انورى‌ ، سخن و طهورى‌ ، 1373 ش . ، 321 ص .

- واژه نامك ( درباره واژه‌هاى دشوار شاهنامه ) ، عبدالحسين نوشين ، بنياد فرهنگ ايران ، بى‌‌تا ، 357 ص .

- فرهنگ لغات و تعبيرات مثنوى‌ ، صادق گوهرين ، زوار ، 1362 ش . ، 9 ج .

- فرهنگ اشعار صائب ، احمد گلچين معانى‌ ، امير كبير ، 1373 ش . ، 2 ج .

- فرهنگ نوادر لغات و تركيبات و تعبيرات آثار عطار نيشابورى‌ ، رضا اشرف زاده ، آستان قدس رضوى‌ ، 1367 ش . ، 622 ص .

- فرهنگ اساطير و اشارت داستانى‌ در ادبيات فارسى‌ ، محمد جعفر ياحقى‌ ، سروش ، 1369 ش . ، 471 ص .

- فرهنگ تلميحات و اشارات اساطيرى‌ ، داستانى‌ ،‌تاريخى‌ ، مذهبى‌ در ادبيات فارسى‌ ، سيروى‌ شميسا ، فردوس 1366 ش . ،651ص .

- فرهنگ واژه‌هاى دخيل اروپايى‌ در فارسى‌ ، رضا زمرديان ، آستان قدس رضوى‌ ، 1373 ش . ، 332 ص .

- فرهنگ عبارتهاى عربى‌ در شعر فارسى‌ ( تاجامى‌ ) ، محمد رضا عادل ، امير كبير ، 1375 ش . ، 2 ج .

- فرهنگ واژه‌هاى فارسى‌ سره براى واژه‌هاى عربى‌ در فارسى‌ معاصر ، فريده رازى‌ ، نشر مركز ، 1366 ش . ، 272 ص .

- غلط ننويسيم ( فرهنگ دشواريهاى زبان فارسى‌ ) ، ابوالحسن نجفى‌ ، مركز نشر دانشگاهى‌ ، 1370 ش . ، 466 ص .

- سخن و سخنوران ، بديع الزمان فروزانفر ، خوارزمى‌ ، 1368 ش . ، 713 ص .

- تاريخ ادبيات در ايران ، ذبيح الله صفا ، فردوس ، 1367 ش . ، 5 ج .

- كاروان هند ، احمد گلچين معانى‌ ، آستان قدس رضوى‌ ، 1369 ش . ، 2 ج .

- تذكره پيمانه ( در ذكر ساقينامه‌ها و احوال و آثار ساقينامه‌ سرايان ) ، دانشگاه مشهد ، 1359 ش . ، 621 ص .

- فرهنگنامه شعرى‌ ، رحيم عفيفى‌ ، سروش ،1372 ش . ، 3 ج .

- فرهنگ لغات و تعبيرات ديوان خاقانى‌ شروانى‌ ، سيد ضياء الدين سجادى‌ ، زوار ، 1374 ش . ، 2 ج .

- فرهنگ فارسى‌ عميد ( متوسط ) ، حسن عميد ، امير كبير ، 1363 ش . ، 1254 ص .

- تاريخ ادبيات ايران پيش از اسلام ، احمد تفضلى‌ ، سخن 1376 ش . ، 452 ص .

 

* منبع:  نامجو ، عباس . سيماى فرهنگى‌ ايران . تهران : عيلام ، 1378 . ص 124 ـ 123

مناسبت ها

 


 
 

 

 
 
 
 
 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 4300
 بازدید امروز : 265
 کل بازدید : 6737840
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 6.9219