تصاویر ایران

مشاهير و چهره‌های ماندگار

مقالات همايش
دانشجویان

مجله الکترونیکی

نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد

- سبك خراسانى‌ در شعر فارسى‌ ، محمد جعفر محجوب ، فردوس ، بى‌‌تا ، 737 ص .

- تحقيق در احوال و آثار و افكار و اشعار ايرج ميرزا و خاندان و نياكان او ، محمد جعفر محجوب ، بى‌‌تا ، 1353 ش . ، 322 ص .

- فن نثر در ادب پارسى‌ ، حسين خطيبى‌ ، زوار ، 1366 ش . ، 637 ص .

- وزن شعر فارسى‌ ، پرويز ناتل خانلرى‌ ، بنياد فرهنگ ايران ، 1354 ش . ، 303 ص .

- صور خيال در شعر فارسى‌ ، محمد رضا شفيعى‌ كدكنى‌ ، آگاه ، 1370 ش . ، 732 ص .

- موسيقى‌ شعر ، محمد رضا شفيعى‌ كدكنى‌ ، آگاه ، 1370 ش .، 679 ص .

- مكتب حافظ ( يا مقدمه بر حافظ شناسى‌ ) ، منوچهر مرتضوى‌ ، ستوده ، 1370 ش . ، 551 ص .

- مأخذ قصص و تمثيلات مثنوى‌ ، بديع الزمان فروزانفر ، امير كبير ، 1370 ش . ، 265 ص.

- مكتب وقوع در شعر فارسى‌ ، احمد گلچين معانى‌ ، دانشگاه فردوسى‌ مشهد ، 1374 ش . ، 671 ص .

- از صبا تا نيما ، يحيى‌ آرين پور ، زوار ، 1372 ش . ، 2 ج .

- دستور زبان فارسى‌ ( كتاب حدود اضافه و ربط ) ، خليل خطيب رهبر ، سعدى‌ ، 1376 ش . ، 533 ص .

- سبك شناسى‌ ( تاريخ تطور نثر فارسى‌ ) ، محمد تقى‌ بهار ، 1369 ش . ، 3 ج .

- دمى‌ با خيام ، على‌ دشتى‌ ، اساطير ، 1364 ش .، 379 ص .

- ديدارى‌ با اهل قلم ( درباره بيست كتاب نثر فارسى‌ ) ، غلامحسين يوسفى‌ ، علمى‌ ، 1367 ش . ، 2 ج .

- با كاروان حله ، عبدالحسين زرين كوب ، علمى‌ ، 1374 ش ، 475 ص .

- نقد ادبى‌ ، عبدالحسين زرين كوب ، امير كبير ، 1369 ش . ، 2 ج

- جستجو در تصوّف ايران ، عبدالحسين زرين كوب ، امير كبير ، 1369 ش . ، 446 ص .

- توصيف ساختمان دستورى‌ زبان فارسى‌ ، محمد رضا باطنى‌ ، امير كبير ، 1370 ش . ، 193 ص .

- حماسه سرايى‌ در ايران ، ذبيح الله صفا ، امير كبير ، 1369 ش . ، 675 ص .

- فنون و صنايع ادبى‌ ، جلال الدين همايى‌ ، نشر هما ، 1368 ش . ، 424 ص .

- هنجار گفتار ( در فن معانى‌ و بيان و بديع فارسى‌ ) ، سيد نصر الله تقوى‌ ، فرهنگسراى اصفهان ، 1363 ش . ، 344 ص .

- فرخى‌ سيستانى‌ ( بحثى‌ در شرح احوال و روزگار و شعر او ) ، غلامحسين يوسفى‌ ، علمى‌ ، 1373 ش . ، 681 ص .

- برهان قاطع ، محمد معين ، امير كبير ، 1362 ش . ، 4 ج و 1 ج تعليقات .

- انديشه‌هاى نظامى‌ گنجه‌اى ، بهروز ثروتيان ، آيدين ، 1376 ش . ، 442 ص .

- از نيما تا روزگار ما ، يحيى‌ آرين پور ، زوار ، 1374 ش . ، 638 ص .

- تاريخ زبان فارسى‌ ، پرويز ناتل خانلرى‌ ، نشر نو ، 1365 ش . ، 3 ج .

- از رنگ گل تا رنج خار ( شكل شناسى‌ قصه‌هاى شاهنامه ) ، قدمعلى‌ سرّامى‌ ، علمى‌ و فرهنگى‌ ، 1368 ش . ، 1087ص .

- سروسايه فكن ( درباره فردوسى‌ و شاهنامه ) ، محمد على‌ اسلامى‌ ندوشن ، يزدان ، 1368 ، 157 ص .

- درآمدى‌ بر انديشه و هنر فردوسى‌ ، سعيد حميديان ، نشر مركز ، 1372 ش . ، 466 ص .

- گل رنجهاى كهن ( بر گزيده مقالات درباره شاهنامه فردوسى‌ ) ، جلال خالقى‌ مطلق ، نشر مركز ، 1372 ش . ، 444 ص .

- حكايتهاى حيوانات ( در ادب فارسى‌ تا قرن دهم ) ، محمد تقوى‌ ، روزنه ، 1376 ش . ، 417 ص .

- نقيضه و نقيضه سازان ، مهدى‌ اخوان ثالث ، زمستان 1374 ش . ، 208 ص .

- دستور زبان فارسى‌ امروز ، غلامرضا ارژنگ ، قطره ، 1374 ش . ، 176 ص .

- واژه‌هاى ايرانى‌ در زبان انگليسى‌ ، محمد على‌ سجاديه ، بنياد نيشابور ، 1364 ش . ، 244 ص .

- دنباله جستجو در تصوف ايران ، عبدالحسين زرين كوب ، امير كبير ، 1360 . ش.، 412 ص .

- مضامين مشترك در ادب فارسى‌ و عربى‌ ، سيد محمد دامادى‌ ، دانشگاه تهران ، 1370 ش . ، 433 ص .

- نقد و تصحيح متون ، نجيب مايل هروى‌ ، آستان قدس رضوى‌ ، 1369 ش . ، 504 ص .

- مرجع شناسى‌ و روش تحقيق در ادبيات فارسى‌ ، غلامرضا ستوده ، سمت ، 1371 ش . ، 570 ص .

- بررسى‌ منشأ وزن شعر فارسى‌ ، تقى‌ وحيديان كاميار، آستان قدس رضوى‌ ، 1370 ش . ، 157 ص .

- نگاهى‌ تازه به بديع ، سيروس شميسا ، فردوس ، 1367 ش ، 146 ص .

- معانى‌ ، سيروس شميسا ، ميترا ، 1372 ش . ، 201 ص .

- بحثى‌ پيرامون زحاف رايج در شعر فارسى‌ ، رضا عبداللهى‌ ، امير كبير ، 1363 ش . ، 130 ص .

- مرثيه سرايى‌ در ادبيات فارسى‌ ( تا قرن هشتم ) ، نصر الله امامى‌ ، جهاد دانشگاهى‌ اهواز ، 1369 ش . ، 488 ص .

- منظومه‌هاى فارسى‌ ( قرن نهم تا دوازدهم ) ، محمد على‌ خزانه دارلو ، روزنه ، 1375 ، 699 ص .

- گزيده‌اى از تأثير قرآن بر نظم فارسى‌ ، سيد عبدالحميد حيرت سجادى‌ ، امير كبير ، 1371 ، 1060 ص .

 
* منبع :نامجو ، عباس . سيماى فرهنگى‌ ايران . تهران : عيلام ، 1378 . ص 123 ـ 121
مناسبت ها

 


 
 

 

 
 
 
 
 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 4650
 بازدید امروز : 461
 کل بازدید : 6734456
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 8.7500