تصاویر ایران

مشاهير و چهره‌های ماندگار

مقالات همايش
دانشجویان

مجله الکترونیکی

نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد

- ديوان منوچهرى‌ دامغانى‌ ( بر اساس بيش از 20 نسخه ) ، سيد محمد دبير سياقى‌ ، زوار ، 1375 ش . ، 414 ص .

- ديوان فرخى‌ سيستانى‌ ، سيد محمد دبير سياقى‌ ، زوار ، 1371 ش .، 519 ص .

- ديوان حافظ ، محمد قزوينى‌ و قاسم غنى‌ ، ( مقابله و كشف الابيات از رحيم ذوالنور ) زوار ، 1365 ش .، 680 ص .

- ديوان سيف فرغانى‌ ( بر اساس 2 نسخه ) ، ذبيح الله صفا ، فردوسى‌ ، 1364 ش .، 872 ص .

- ديوان ظهير فاريابى‌ ، هاشم رضى‌ ، كاوه ، بى‌‌تا ، 335 ص .

- ديوان خاقانى‌ شروانى‌ ، ضياء الدين سجادى‌ ، زوار ، 1368 ش .، 1085 ص .

- ديوان انورى‌ ، محمد تقى‌ مدرس رضوى‌ ، علمى‌ و فرهنگى‌ ، 1372 ش .، 2 ج .

- ديوان سيد حسن غزنوى‌ ، محمد تقى‌ مدرس رضوى‌ ، اساطير ، 1362 ش .، 463 ص .

- حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه ، محمد تقى‌ مدرس رضوى‌ ، دانشگاه تهران ، 1374 ش .، 875 ص .

- ديوان سنايى‌ غزنوى‌ ، محمد تقى‌ مدرس رضوى‌ ، سنايى‌ ، بى‌‌تا ، 1227 ص .

- ديوان عطار ، تقى‌ تفضّلى‌ ، علمى‌ و فرهنگى‌ ، 1368 ش . ، 924 ص .

- ديوان امير شاهى‌ سبزوارى‌ ( بر اساس 7 نسخه ) ، سعيد حميديان ، ابن سينا ، 1348 ش . ، 111 ص .

- ديوان همام تبريزى‌ ، رشيد عيوضى‌ ، صدوق ، 1370 ش . ، 318 ص .

- ديوان عمعق بخارى‌ ، سعيد نفيسى‌ ، فروغى‌ ، 1339 ش . ، 227 ص .

- ديوان حكيم عسجدى‌ مروزى‌ ، طاهرى‌ شهاب ، ابن سينا ، 1348 ش . ، 66 ص .

- ديوان نظيرى‌ نيشابورى‌ ، مظاهر مصفا ، امير كبير و زوّار ، 1340 ش ، 750 ص .

- ترانه‌هاى خيام ، صادق هدايت ، كتابهاى پرستو ، 1353 ش . 112 ص .

- رباعيات خيام ( طربخانه ) ، يار احمد بن حسين رشيدى‌ تبريزى‌ ( ف 867 ق . ) ، جلال الدين همايى‌ ، نشر هما ، 1367 ش . ، 276 ص .

- ديوان محمد قلى‌ سليم تهرانى‌ ، رحيم رضا ، ابن سينا ، 1349 ش . ، 637 ص .

- منطق الطير عطار نيشابورى‌ ، سيد صادق گوهرين ، علمى‌ و فرهنگى‌ ، 1370 ش . ، 445 ص.

- ديوان حكيم نزارى‌ قهستانى‌ ( بر اساس 10 نسخه ) ، مظاهر مصفا ، علمى‌ ، 1371 ش . ، 2 ج .

- بوستان سعدى‌ ، غلامحسين يوسفى‌ ، خوارزمى‌ ، 1359 ش . ، 618 ص .

- مثنوى‌ مولوى‌ ( بر اساس 4 نسخه ) ، محمد استعلامى‌ ، زوار ، 1369 ش . ، 6 ج .

- ديوان ابوطالب كليم همدانى‌ ، محمد قهرمان ، آستان قدس رضوى‌ ، 1369 ش . ، 751 ص .

- ديوان فروغى‌ بسطامى‌ ( بر اساس 10 نسخه ) ، حميد رضا قليچ خانى‌ ، روزنه ، 1376 ش . ، 358 ص .

- ديوان نرگسى‌ ابهرى‌ ( بر اساس 5 نسخه ) ، حميد رضا قليچ خانى‌ ، روزنه ، 1376 ش . ، 156 ص .

- ديوان حافظ ( بر اساس 14 نسخه ) ، پرويز ناتل خانلرى‌ ، خوارزمى‌ ، 1362 ش . ، 2 ج .

- حافظ ( بر اساس 31 نسخه ) ، سايه ( هوشنگ ابتهاج ) ، هوش و ابتكار ، 1373 ش . ، 716 ص .

- غزليات حافظ ( بر اساس 43 نسخه ) ، سليم نيسارى‌ ، ناشر مؤلف ، 1371 ش . ، 434 ص .

 
* منبع : نامجو ، عباس . سيماى فرهنگى‌ ايران . تهران : عيلام ، 1378 . ص 120 ـ 119  
مناسبت ها

 


 
 

 

 
 
 
 
 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 4687
 بازدید امروز : 20
 کل بازدید : 6677609
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 8.7031