تصاویر ایران

مشاهير و چهره‌های ماندگار

مقالات همايش
دانشجویان

مجله الکترونیکی

نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد

فهرست نسخ خطى‌ پس از انقلاب اسلامى

 

 

پس از انقلاب اسلامى‌ ايران انتشار و چاپ فهرست نسخه‌هاى خطى‌ نسبت به سال‌هاى طولانى‌ دوره پهلوى‌ در طى‌ هيجده سال سرعت فزاينده‌اى داشته است، بنابراين بيشتر فهرست‌هاى ناقص و ناتمام پيش از انقلاب در دوره پس از انقلاب تكميل شد و انتشار يافت و براى مراكزى‌ كه هنوز فهرست نسخ خطى‌ نداشته، فهرست نسخ فراهم شد. برخى‌ از فهرست‌ها همچون فهرست كتابخانه عمومى‌ آيت الله مرعشى‌ نجفى‌ (بالغ بر بيست جلد) و فهرست كتابخانه ملى‌ ملك ( از جلد 3-12 ) و فهرست كتابخانه آستان قدس رضوى‌ ( از ج9 به بعد ) جزو فهرست‌هاى انتشار يافته پس از انقلاب محسوب مى‌‌شوند فهرست‌هاى منتشر شده پس از انقلاب را مى‌‌توان در سه بخش فهرست نسخ خطى‌ مراكز علمى‌ و كتابخانه‌ها ، فهرست نسخ خطى‌ كشورهاى ديگر منتشر شده در ايران و فهرست‌هاى مشترك نسخ خطى‌ تقسيم‌بندى‌ كرد. براى فهرست‌هاى منتشر شده پيش از انقلاب به كتابشناسى‌ فهرستهاى نسخه‌هاى خطى‌ فارسى‌ در كتابخانه‌هاى دنيا از ايرج افشار (‌تهران: دانشگاه تهران، 1337) ، و فهرستهاى منتشر شده رجوع شود.

1) كتابخانه عمومى‌ آيت الله مرعشى‌ نجفى‌ (قم):

فهرست نسخه‌هاى خطى‌ كتابخانه عمومى‌ حضرت آيت الله العظمى‌ مرعشى‌ نجفى،‌‌ زيرنظر سيد محمود مرعشى‌ ، نگارش سيداحمد حسينى‌ اشكوري.

- جلد نهم، همان ، قم ، 1360 ش. ، 395 ص و عكس‌ها.

- جلد دهم ، همان ، قم ، 1362 ش. ، 390 ص و عكس‌ها.

- جلد يازدهم ، همان ، قم ، 1364 ش. ، 420ص و عكس‌ها.

- جلد دوازدهم، همان ، قم ، 1365ش. ، 379 ص و عكس‌ها.

- جلد سيزدهم ، همان ، قم ، 1365 ش. ، 424 ص و عكس‌ها.

- جلد چهاردهم، همان ، قم ، 1366 ش. ، 384 ص و عكس‌ها.

- جلد پانزدهم، همان ، قم ، 1367 ش. ، 387 ص و عكس‌ها.

- جلد شانزدهم، همان ، قم ، 1367 ش. ،370 ص و عكس‌ها.

- جلد هفدهم، همان ، قم ، 1368 ش. ، 352 ص+ 117ص و عكس‌ها.

- جلد هجدهم، همان ، قم ، 1368 ش. ، 353ص + 59ص و عكس‌ها.

- جلد نوزدهم، همان ، قم ، 1369 ش. ، 432ص + عكس‌ها.

- جلد بيستم، همان ، قم ، 1370 خ. ، 324ص + عكس‌ها.

- جلد بيست و يكم ، همان ، قم ، 1372 خ. ، 386ص + عكس‌ها.

- جلد بيست و دوم، همان ، قم ، 1372 خ. ، + عكس‌ها.

- نسخه‌هاى عكسى،‌‌ محمدعلى‌ حائرى‌ ، قم ، 1369ش. ص 457 + 497 (2جلد)

- راهنماى جلد اول تا بيستم (ج1) ، همان ، قم ، 1371ش.

- راهماى جلد اول تا بيستم (ج2) ، همان ، قم ، 1371ش.

2) فهرست كتاب‌هاى خطى‌ كتابخانه آستان قدس رضوى‌ (مشهد)

- جلد نهم ، فهرست كتابخانه آستانه قدس رضوى،‌‌ از نجيب مايل هروى‌ و سيدعلى‌ اردلان رضوى،‌‌ مشهد 1361ش. ، 419ص و عكس‌ها.

- جلد دهم، فهرست كتابخانه مركزى‌ آستان قدس، از غلامعلى‌ عرفانيان، مشهد، 1362ش.، 315 ص و عكس‌ها.

- جلد يازدهم ، همان ، از مهدى‌ ولايى،‌‌ مشهد، 1364ش. ، 794ص، برپايه صفحه.

- جلد دوازدهم، همان ، از غلامعلى‌ عرفانيان ، مشهد ، 1370ش. ، 576ص + عكس‌ها.

- فهرست كتب حطى‌ كتابخانه مركزى‌ آستان قدس رضوى،‌‌ جلد يكم، چاپ دوم، سيدعلى‌ اردلان جوان ، 1365ش. ، كتابخانه مركزى‌ آستان قدس رضوى،‌‌ 747ص با عكس‌ها.

- فهرست الفبايى‌ كتب خطى‌ كتابخانه مركزى‌ آستان قدس رضوى،‌‌ تأليف محمد آصف فكرت ، استدراك و پيوست محمد وفادار مردى؛ انتشارات كتابخانه مركزى‌ آستان قدس ، 1369ش.

- فهرست ميكروفيلم‌هاى كتابخانه مركزى‌ آستان قدس رضوي.

- فهرست نسخ خطى‌ قرآن‌هاى مترجم، (ج1) ، محمد آصف فكرت ، كتابخانه مركزى‌ آستان قدس رضوى،‌‌ شماره 10 ، 1363ش.

3) فهرست نسخه‌هاى خطى‌ كتابخانه ملى‌ ملك ( وابسته به آستان قدس رضوى‌ )

زير نظر ايرج افشار و محمدتقى‌ دانش پژو ، با همكارى‌ محمدباقر حجتى‌ و احمد منزوي.

- جلد سوم، 1361ش. ، از ص 401- 656 .

- جلد چهارم: نسخه‌هاى فارسى‌ از كليات شوقى‌ تا يوسف و زليخا، تابستان 1364ش.، از ص 657-868 .

- جلد پنجم، 1363خ. ، 490ص.

- جلد ششم، مجموعه ها و جُنگ‌‌ها، نشر هنر، تهران ، 1366ش. ، 496ص.

- جلد هفتم، فهرست مجموعه‌ها و جنگ‌ها ، از 925 تا 1169 ، تهران 1369خ. ، 487ص.

- جلد هشتم، دنباله مجموعه‌ها و جنگ‌ها ، از 1170 تا 1445 ، تهران ، 1370ش. ، 493ص.

- جلد نهم، مجموعه‌ها و جنگ‌ها از 1446 تا 1675 ، تهران ، بهار 1371ش. ، 434ص.

- جلد دهم، با همكارى‌ پيشنماززاده ، تهران ، 1372ش. ، 258 ص.

- جلد يازدهم، فهرست الفبايى‌ مؤلفان ، مصنفان و گردآورندگان ، زيرنظر ايرج افشار، محمدتقى‌ دانش پژو ، استخراج و تنظيم قدرت الله پيشنماززاده ، تهران ، پاييز 1375ش. ، 309 ص.

- جلد دوازدهم، فهرست الفبايى‌ عنوان كتاب‌هاى عربي- فارسي- تركى‌ و ديگر زبان‌ها در نسخه‌هاى خطى،‌‌ زيرنظر ايرج افشار ، محمدتقى‌ دانش پژوه، استخراج و تنظيم قدرت الله پيشنماززاده ، تهران ، پاييز 1376ش. ، 396ص.

4) فهرست نسخ خطى‌ كتابخانه ملى‌ ايران ( از سال 1369 : كتابخانه ملى‌ جمهورى‌ اسلامى‌ ايران )

- ج 10، عبدالله انوار ، 1358ش. ، تهران ، 736 ص.

- ج 11، على‌ نقى‌ منزوى‌ ، 1375ش. ، تهران ( ش: 1976-2300 ).

- ج 12، حبيب الله عظيمى‌ ، 1375ش. ، تهران ( ش: 2301-2600 ).

- ج 13، حبيب الله عظيمى‌ ، 1375ش. ، تهران ( عربي: 2601-2900 ).

5) فهرست نسخه‌هاى خطى‌ كتابخانه مركزى‌ دانشگاه تهران، محمدتقى‌ دانش پژوه

- ج 17، تهران ، 1364ش. ، 540 ص.

- ج 18 ، تهران ، 1364س. ، ( فهرست نام‌ها و عكس‌ها مجله 16 و 17 )

- فهرست ميكروفيلم‌هاى كتابخانه مركزى‌ و اسناد دانشگاه تهران، محمدتقى‌ دانش پژوه ، (جلد 3) ، تهران ، 1363ش. ، 371ص.

6) فهرست نسخ خطى‌ كتابخانه مجلس شوراى اسلامى‌ ( شماره 2 )

- جلد دوم (ش2) ، از محمدتقى‌ دانش پژوه، بهاء الدين على‌ انوارى‌ ، تهران، 1359ش.، 520 ص.

7) كتابشناسى‌ نسخ خطى‌ پزشكى‌ ايران

- اكرم ارجح، فريده هاديان ، صديقه سلطانى‌ فر، زهرا چهره‌خند.

- كتابخانه ملى‌ جمهورى‌ اسلامى‌ ايران ، 1371ش.، تهران ، 325ص.

8) فهرست موجودى‌ كتب غيرامانتى‌ و كمياب و عناوين نسخ خطى‌ كتابخانه مركزى‌ دانشگاه تبريز

- تنظيم از شفيقه ضرابيان، زيرنظر غلامحسين تسبيحى‌ ، انتشارات كتابخانه مركزى‌ دانشگاه تبريز ،‌1366ش.

9) فهرست نسخه‌هاى خطى‌ كتابخانه مسجد اعظم قم

رضا استادى‌

- كتابخانه مسجد اعظم قم، 1365ش. ، 728 ص.

10) فهرست نسخه‌هاى خطى‌ كتابخانه عمومى‌

آيت الله آقاى گلپايگانى‌

- ج2، رضا استادى،‌‌ قم، بى‌ تاريخ، 303ص. (بعد از سال 1358ش.).

- ج3، رضا استادى‌ ، قم ، بى‌ تا ، 286ص. ( بعد از سال 1358ش. ).

11) فهرست نسخه‌هاى خطى‌ كتابخانه دانشكده الهيات و معارف اسلامى‌ مشهد

- جلد دوم، محمود فاضل ، تهران ، 1361خ. ، 720ص.

- جلد سوم، همان ، تهران ، 1361خ. ، 721 تا 1387.

12) فهرست نسخه‌هاى خطى‌ كتابخانه جامع گوهرشاد مشهد

- ج1، محمود فاضل ، مشهد ، 1363ش.، 496ص.

- ج2، محمود فاضل ، مشهد ، 1365ش.، 990ص.

13) فهرست نسخه‌هاى خطى‌ گنجينه قرآن

به كوشش على‌ اكبرخان محمدى،‌‌ مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگى‌ ، با همكارى‌ سازمان مدارك فرهنگى‌ انقلاب اسلامى‌ ، چاپ اول ، تابستان 1370ش. ، 216ص و عكس‌ها.

14) نشريه كتابخانه مركزى‌ دانشگاه تهران ( درباره نسخه‌هاى خطى‌ )

- ج 8 ، زير نظر محمدتقى‌ دانش پژوه ، ايرج افشار ، نسخه‌هاى خطى‌ در كتابخانه‌هاى اتحاد جماهير شوروى‌ (سابق) ، كتابخانه مركزى‌ و مركز اسناد ، تهران ، 1358ش. ، 310 ص.

- ج 9 ، همان ، تهران ، 1358ش. ، 450 + 78 ص.

- ج 10 ، همان ، نسخه‌هاى خطى‌ در كتابخانه‌هاى اتحاد جماهير شوروى‌ (سابق) و اروپا و امريكا ، تهران ، 1358ش. ، 407+83ص. ، و عكس‌ها.

- ج 11و 12 ، نسخه‌هاى خطى‌ نشريه كتابخانه مركزى‌ و مركز اسناد دانشگاه تهران، زيرنظر محمدتقى‌ دانش پژوه و اسماعيل حاكمى‌ ، تهران، 1363ش. ، 1025 + 412 ص، و عكس‌ها.

15) فهرست نسخه‌هاى خطى‌ كتابخانه وزيرى‌ يزد ( وابسته به كتابخانه آستان قدس رضوى‌‌ )

- ج 5، محمد شيروانى‌ ، 1358ش. ، ص 1051- 2010.

16) فهرست نسخه‌هاى خطى‌ مدرسه خاتم الانبياء (صدر) بابل

به كوشش على‌ صدرائى‌ خوئى‌ ، محمود طيار مراغى،‌‌ ابوالفضل حافظيان بابلى‌ ، تهران ، آيينه ميراث ، دفتر نشر ميراث مكتوب ، 1376ش. (چاپ اول) ، 280 ص.

17) فهرست نسخه‌هاى خطى‌ مدرسه نمازى‌ خوى‌

- تهيه و تنظيم على‌ صدرايى‌ خوئى‌ ، تهران ، دفتر نشر ميراث مكتوب (وابسته به انجمن آثار و مفاخر فرهنگى‌ )، 1376ش. ، ( چاپ اول ) ، 539 ص.

 

فهرست‌هاى مشترك نسخه‌هاى خطى‌ :

1. فهرستواره كتابهاى فارسى،‌‌ به كوشش احمد منزوى‌

- جلد اول ، تهران ، انجمن آثار و مفاخر فرهنگى،‌‌ 1374ش. ، ص 1-794.

- جلد دوم ، تهران ، انجمن آثار و مفاخر فرهنگى،‌‌ 1375ش. ، ص 803-1517.

- جلد سوم ، تهران ، انجمن آثار و مفاخر فرهنگى،‌‌ 1376ش. ، ص 1518-2570.

2. فهرست مشترك نسخه‌هاى خطى‌ فارسى‌ پاكستان، احمد منزوى‌ (13جلد)

- پاكستان ، لاهور ، مركز تحقيقات فارسى‌ ايران و پاكستان. ( ج1: 1362خ.، ج2: 1363خ.، ج3: 1363خ.، ج4:1364خ.، ج5: 1365خ.، ج6: 1365خ.، ج7: 1365خ.، ج8: 1366خ.، ج9: 1366خ.، ج10: 1367خ.، ج11: 1369خ.، ج12: 1370خ.، ج13: 1370خ.،3031ص. ).

3. ادبيات فارسى‌ ( برمبناى تأليف استورى‌ ) ترجمه روسى‌ يو.ا.برگل، مترجمان فارسي: يحيى‌ آرين پور ، سيروس ايزدى‌ ، كريم كشاورز، تحرير احمد منزوي. ج1: بخش يكم ( نگاشته‌هاى قرآنى‌ )، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگى،‌‌ 1362ش. (چاپ اول).، ص 1-423 .

ج2: بخش دوم ( نگاشته‌هاى تاريخى‌ ) ، تهران ، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگى،‌‌ 1362ش. ، ( چاپ اول ).

نامجو ، عباس . سيماى فرهنگى‌ ايران . تهران : عيلام ، 1378 . ص 213 ـ 210

* منبع :

مناسبت ها

 


 
 

 

 
 
 
 
 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 4392
 بازدید امروز : 227
 کل بازدید : 6675021
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 9.1406